POOMSE - czym jest? opracowanie/FILMY


Czym jest Poomse?
 
Są to ćwiczenia obowiązkowe opracowane przez mistrzów taewkondo w celu przekazania wiedzy o sztuce walki oraz własnych interpretacji tej sztuki.

W poomse występują harmonijnie połączone wszystkie techniki obrony i ataku o wzrastającym stopniu trudności, kształtujące umiejętności walki z jednym lub wieloma przeciwnikami. W ten sposób uczeń może ćwiczyć różne techniki ataku i obrony bez realnego przeciwnika i bez niebezpieczeństwa kontuzji. Kolejność ruchów jest ściśle określona i przebiega według ustalonego diagramu kroków. Ruchy powinny być silnie, skoncentrowane i rytmiczne przy zachowaniu stabilnej pozycji ciała.
 
Poomse stanowią podstawowy element egzaminu na kolejne stopnie uczniowskie lub mistrzowskie.
 
 
1. Taeguk II Jang
Pierwsze Jang symbolizuje niebo i światło.  Z Nieba  pochodzą deszcze i światło słoneczne, które sprawiają, że wszystko rośnie i dojrzewa. Niebo symbolizuje akt stworzenia, początek wszelkiego bytu.
Ruchy w pierwszym Taeguk są podstawowymi technikami taekwondo, z których powstają podstawowe kombinacje. Są  one tak pracowane, aby początkujący mogli je zrozumieć i opanować.

 

 

2. Taeguk I  Jang
Diagram drugiego jang symbolizuje radość.  Człowiek o pogodnym i radosnym  nastroju posiada siłę wewnętrzną, dzięki której jest zrównoważony i radosny. Zgodnie z tą symboliką ruchy drugiego Taeguk są silne i spokojne.

 

 

3. Taeguk Sam Jang
Symbolem trzeciego Jang jest ogień. Ogień daje człowiekowi ciepło i światło, zachwyca go dodaje mu nadziei i ufności. Ale jednocześnie ogień budzi strach i przerażenie.  Zgodnie  z tym symbolem ruchy trzeciego Taeguk  charakteryzują się dużym urozmaiceniem.

 

 

4. Taeguk Sa Jang  
Symbolem czwartego Jang jest piorun - znak siły i władzy. Zgodnie z tym symbolem ruchy czwartego Taeguk poprzez szybkość, siłę i celowość wyrażają spokój i odwagę w obliczu niebezpieczeństwa.

 

 

5. Taeguk O Jang
Piąte Jang symbolizuje wiatr. Pomimo sztormów i wichur, wiatr ma pozytywne znaczenie - rozsiewa nasiona i rozpędza  ciemne chmury. Symbolizuje więc zarówno siłę niszczenia jak i siłę tworzenia.
Ruchy piątego Taeguk są częściowo spokojne a częściowo silne i gwałtowne.

 

 

6. Taeguk Yuk Jang
Symbolem szóstego Jang jest woda. Tak jak woda spływa zawsze z góry na dół, tak i ruchy tego poomse płynnie przechodzą w siebie nawzajem. Woda jest również przykładem tego, że można przezwyciężyć wszelkie trudności, jeśli z wiarą we własne siły dąży się naprzód tak jak woda, która kropla po kropli drąży skałę.
Ruchy szóstego Taeguk przypominają wodę - płynnie przechodzą jeden w drugi. Poszczególne sekwencje ruchów oddzielone są kopnięciami.

 

 

 

7. Taeguk Chil Jang
Siódme Jang symbolizuje górę, która jest mocna i niewzruszona. Zatrzymuje ona człowieka, jeśli stoi na jego drodze.  Człowiek porusza się do przodu, kiedy musi zatrzymuje się jeśli jest mu to przykazane.  Zatrzymywanie się i dążenie naprzód - i jedno i drugie jest w swoim czasie potrzebne, jeśli się chce coś osiągnąć.
Ruchy siódmego Taeguk są podobne i charakteryzują się dążeniem naprzód oraz zatrzymaniem akcji i zmianą kierunku ruchu.

 

 

 

8. Taeguk Pal Jang
Ósmy i ostatni symbol przedstawia ziemię, która jest źródłem wszelkiego życia. Wszystko bierze początek w ziemi, z niej wyrasta oraz czerpie pożywienie i energię.  Ósme Taeguk jest ostatnim ćwiczeniem formalnym na drodze do egzaminu na stopień mistrzowski.
W tym poomse powtarza się podstawowe ruchy, a poznane dotychczas techniki są poddane ostatniemu szlifowi.

 

 

Zaczerpnięto z "Taekwondo" baotran8 (2008), KMlee , 1988, YouTube.